Työkokemus

03/2016 – Markkinoinnin suunnittelija, Tekniikan akateemiset TEK
Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien ammattijärjestön markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, jäsenhankinta, tapahtumien järjestely, digitaaliset työt, Google AdWords ja Google Analytics jne.

01/2009 – 03/2016 Konsultti, Knowit Oy.
Tehtävät: markkinointiviestintä, rekrymarkkinointi, sisäinen viestintä, palvelupyyntöjen hallinnointi, resursointi, laskutus, front-end-kehitys, sisällöntuotanto, visuaalinen suunnittelu, tutkimukset. Digitaalisen liiketoiminnan projektinhallinta (projektipäällikkötittelillä 01/2009-10/2015). Firmarock-bändin saksofonisti 2009-2010.

01/2009 – 05/2012 Mediaviestinnän tuntiopettaja, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
Englanninkielisen mediaviestinnän kurssin suunnittelu, luennointi ja arvostelu.

04/2007 – 12/2008 Projektipäällikkö, Netprofile Finland Oy.
Teknologia-alalla toimivien asiakkaiden viestinnän suunnittelu ja toteutus: verkkopalveluiden suunnittelu, toteutus, kehitys ja päivittäminen, lehdistötiedotteiden, artikkeleiden ja kolumnien kirjoittaminen, lehdistötilaisuuksien ja haastatteluiden järjestäminen.

03/2006 – 08/2006 Verkko-ohjelmoinnin kouluttaja, Corallis (Lyon/Ranska).
Front-end-kehityksen (html, css, php, sql) alkeiden kouluttaminen ja yrityksen internetsivujen teknisen toteutuksen suunnittelu.

06/2005 – 11/2005 Harjoittelija ja diplomityön tekijä, Suur-Savon Sähkö Oy.
Eri yksiköissä työskentelevien ihmisten välisen tiedonkulun tutkiminen ja kehittäminen